Úvod

 class=

Firma CHEMLEG vznikla v roku 2006. Pôsobí na trhu Slovenskej republiky a Českej republiky v oblasti poskytovania poradenských služieb pre chemické látky a chemické zmesi (zahrňujúc výrobu, dovoz, distribúciu, ale aj skladovanie a používanie vo výrobnom procese).

Naša ponuka:

Osvedčenia:

Sme presvedčení, že naša spoločnosť prispeje ku kvalifikovanému riešeniu Vašich problémov v uvedených oblastiach. K tomuto účelu má slúžiť aj táto web stránka.